Advocaat kantonrechter

Zoekt u een advocaat voor het voeren van een procedure bij de Kantonrechter in Den Haag?

In Nederland heeft elke rechtbank een kantonrechter. Een kantonrechter is een alleensprekende rechter die een bijzondere positie inneemt omdat hij binnen meerdere rechtsgebieden actief is. De afdeling die de kantonzaken binnen de rechtbank in behandeling neemt wordt aangeduid als ‘sector kanton’ of ‘kamer voor kantonzaken’. In het Arrondissement Den Haag zijn er bij de Rechtbank Den Haag 3 kamers voor kantonzaken: In Den Haag, in Gouda en in Leiden. Zie voor het werk- en rechtsgebied van de rechtbank Den Haag op www.rechtspraak.nl.

Wat doet een kantonrechter?

Een kantonrechter behandelt in Nederland verschillende soorten zaken, de zogenoemde kantonzaken. De kantonrechter behandelt zowel binnen het civiele recht als in het strafrecht specifieke zaken.

De verschillende onderwerpen waar een kantonrechter over gaat binnen het civiele recht zijn:

  • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000,-;
  • Arbeidszaken;
  • Huurzaken;
  • Consumentenkoopzaken;
  • Consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000,-;
  • Bewind;
  • Curatele;
  • Mentorschap;
  • Het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis.

Moet ik bij de kantonrechter vertegenwoordigd worden door een advocaat?

Of u verplicht bent om een advocaat in te schakelen is afhankelijk van de soort procedure. Bij de kantonrechter geldt er geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat u niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen bij het voeren van een kantonzaak. Alle partijen kunnen hierbij zelf het woord voeren.

Het inschakelen van een advocaat bij een kantonzaak is dus niet verplicht, maar wel mogelijk. Partijen kunnen zelf beslissen om toch iemand te machtigen om hun tijdens de procedure te vertegenwoordigen. Een rechtshulpverlener wordt dan aangeduid als ‘gemachtigde’. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen die geen advocaat is, maar dan moet er wel een schriftelijke volmacht kunnen worden aangetoond.

Bij ingewikkelde zaken doet u er echter goed aan om toch een advocaat in te schakelen. Kennis van het procesrecht en proceservaring kunnen voor een betere uitkomst van de procedure zorgen. Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht en kunt u goed helpen bij het voeren van een procedure bij de kantonrechter.

Advocaat voor een procedure voor de kantonrechter in Den Haag nodig?

Heeft u nog vragen of wilt u worden bijgestaan door Zwan Advocaten? Neem dan contact op. Wij helpen u graag en zijn op het telefoonnummer 070-789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Zwan Advocaten is er voor de ondernemer of onderneming die betrokken is geraakt bij een strafrechtelijke kwestie. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel evenals professionaliteit, deskundigheid, betaalbaarheid en betrokkenheid.