• 28/08/20

Economische delicten, wat valt hier precies onder?

Deelname aan het bedrijfsleven kan leiden tot het begaan van een economische overtreding dan wel het begaan van een economisch misdrijf door uw onderneming. In dergelijke situaties is mogelijk sprake van een economisch delict. Economische overtredingen zijn delicten die een economische insteek hebben. Dergelijk handelen kan serieuze consequenties hebben voor uw onderneming. Het is daarom van belang dat u kennis heeft van al dan niet toegestane handelingen binnen het economisch verkeer, maar wat zijn nu handelingen die kunnen vallen onder economische delicten?

Een economisch delict kan zijn een boer die de mestwetgeving overtreedt, het te lang achter het stuur zitten door een taxichauffeur, het door een organisatie verrichten van ongebruikelijk transacties, belastingontduiking en fraude door het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte, faillissementsfraude, het opmaken van valse facturen, of bijvoorbeeld het handelen met voorkennis om financieel gewin te behalen.

Wet op de Economische Delicten (WED)

Onder de Wet op de Economische Delicten vallen talloze misdrijven en overtredingen zoals:

  • Belastingontduiking en -fraude;
  • Faillissementsfraude;
  • Overtreding van de Wet op het Financieel Toezicht;
  • Het verrichten van ongebruikelijke transacties;
  • Overtreding van de Winkeltijdenwet;
  • Overtreding Wet bodemverontreiniging;
  • Overtreding Arbeidstijdenwet Vervoer;
  • Overtreding Telecommunicatiewet;
  • Valsheid in geschrift;
  • Het handelen met voorkennis om financieel gewin te behalen.

Uw onderneming wordt verdacht van een economisch delict, wat nu?

Indien u verdachte wordt van een economisch delict, dan is het goed mogelijk dat u wordt gedagvaard. Indien u wordt gedagvaard dient u voor de economische politierechter te verschijnen dan wel de economische kamer van de rechtbank.

De straffen uit de Wet op de Economische Delicten zijn meestal hoger dan de straffen uit de reguliere (straf-) wetgeving. Indien u of organisatie handelingen heeft verricht welke kunnen worden omschreven als economische delicten is er een kans op een serieuze confrontatie met justitie.

Juridische hulp nodig?

Wordt u verdacht van een economisch delict? Wanneer u wilt voorkomen dat de continuïteit en reputatie van uw onderneming wordt geschaad raden wij u aan om vrijblijvend contact op te nemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Zwan Advocaten is er voor de ondernemer of onderneming die betrokken is geraakt bij een strafrechtelijke kwestie. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel evenals professionaliteit, deskundigheid, betaalbaarheid en betrokkenheid.