• 9/07/20

Mag het Openbaar Ministerie een straf opleggen en wat kunt u daartegen doen?

Het Openbaar Ministerie (OM) mag tegenwoordig ook zelfstandig straffen opleggen, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dit staat bekend als de strafbeschikking. De strafbeschikking komt, net als een straf opgelegd door een rechter, op uw strafblad te staan. Het is daarom ook bij een strafbeschikking van belang dat u daartegen al het mogelijke inbrengt.

Wanneer kan er een strafbeschikking worden opgelegd?

Een strafbeschikking kan alleen worden opgelegd voor overtredingen of voor misdrijven waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf staat gesteld. Het kan voorkomen dat het OM de straf zonder een nadere zitting aan u oplegt. U ontvangt dan thuis een brief waarin de straf staat vermeld. Het kan echter ook voorkomen dat het OM voornemens is een hogere straf op te leggen en dat u wordt uitgenodigd voor een OM-zitting.

Wat kunt u tegen een strafbeschikking doen?

U kunt binnen twee weken in verzet gaan tegen de straf indien u het er niet mee eens bent. De zaak gaat dan alsnog naar de rechter en deze zal uw zaak dan opnieuw beoordelen. Het OM kan de strafbeschikking ook nog intrekken, dat betekent dat u niet verder vervolgd zal worden. Daarnaast kan het OM de strafbeschikking ook nog wijzigen, indien u het er dan nog steeds niet mee eens bent kunt u alsnog naar de rechter.

Indien u in verzet wilt gaan is het van belang dat u de boete niet alvast voldoet, hiermee doet u namelijk afstand van het recht op verzet. Ook een strafbeschikking komt op uw strafblad te staan, het is dus van belang in verzet te gaan indien u het niet eens bent met de strafbeschikking.

Welke straffen kunnen er bij een strafbeschikking worden opgelegd?

Het OM kan de volgende straffen opleggen bij een strafbeschikking:

• geldboete;
• taakstraf tot en met 180 uur;
• ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen tot maximaal 6 maanden;
• betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer;
• gedragsaanwijzing;
• storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
• onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen goederen;
• afstand van inbeslaggenomen goederen.

Het OM is niet bevoegd om gevangenisstraffen op te leggen. Deze zaken dienen altijd aan een rechter te worden voorgelegd.

Is een advocaat verplicht?

Het is niet verplicht om een advocaat mee te nemen naar een OM-zitting. Het is echter wel verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat bij een OM-zitting. Een advocaat kan het strafdossier voor u opvragen en zorgen dat u goed voorbereid op de zitting verschijnt. Daarnaast kan een advocaat goed voor u inschatten of er voldoende bewijs is en helpen bij het juist instellen van verzet.
Zwan Advocaten staat u graag bij tegen een vast tarief. Er wordt dan vooraf een vast tarief met u afgesproken zodat u goed weet waar u aan toe bent!

Juridische bijstand nodig?

Heeft u een brief van het OM ontvangen en bent u het niet eens met de straf of bent u uitgenodigd voor een OM-zitting? Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Zwan Advocaten is er voor de ondernemer of onderneming die betrokken is geraakt bij een strafrechtelijke kwestie. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel evenals professionaliteit, deskundigheid, betaalbaarheid en betrokkenheid.