Kort geding

Advocaat kort geding

Een rechtszaak kost vaak erg veel tijd. Voordat er een uitspraak wordt gedaan bent u vaak al maanden (en soms jaren) kwijt en als er daarna nog hoger beroep wordt ingesteld kan dit nog verder oplopen. Soms heeft u daar geen tijd voor en heeft u behoefte aan een snelle procedure. Een kort geding kan dan uitkomst bieden.

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een kortere procedure bij de rechtbank dan een ‘normale’ (bodem)procedure. Een kort geding is sneller omdat de termijnen in een kort geding korter zijn en omdat er minder rondes zijn dan bij een normale procedure.

Bij een kort geding met een procesbelang van minder dan €25.000,- kunt u terecht bij de kantonrechter. Als het procesbelang hoger is, dan is de voorzieningenrechter bevoegd. De voorzieningenrechter is een speciale rechter voor kort gedingzaken.

Een kort geding begint anders dan een gewone procedure met een aanvraagformulier met daarin de conceptdagvaarding. Dit wordt niet eerst betekend aan de gedaagde, maar gaat gelijk naar de rechtbank. Daar wordt bepaald op welke datum de zitting zal plaatsvinden. De rechtbank stuurt dit dan naar de gedaagde. Vanwege de korte termijnen hoeft de gedaagde geen advocaat te hebben. Daarna vindt de zitting plaats. Op de zitting krijgt de gedaagde de kans om zich te verdedigen. Na deze mondelinge behandeling doet de rechter uitspraak. Zo’n uitspraak heet een voorlopige voorziening. De uitspraak is namelijk niet definitief. Beide partijen kunnen nog een bodemprocedure starten en de rechter die daarin beslist hoeft zich niet te houden aan de voorlopige voorziening van de voorzieningenrechter. Tot de eventuele uitspraak van de gewone rechter geldt de voorlopige voorziening. De voorziening blijft dus geleden als er geen bodemprocedure wordt opgestart. Daarnaast kunt u ook in hoger beroep tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter.

Wat zijn de voorwaarden voor een kort geding?

Spoedeisend belang

De belangrijkste voorwaarde voor een kort geding procedure is het zogeheten “spoedeisend belang”. Vanwege het karakter van het kort geding moet er een spoedeisend belang zijn, anders is deze procedure niet geschikt. U heeft bijvoorbeeld een spoedeisend belang als iemand dreigt om vertrouwelijke informatie van uw bedrijf te delen of als er anders een onomkeerbaar gevolg zal optreden (bijvoorbeeld het kappen van een boom). Bij een incassozaak is er ook al snel sprake van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld omdat het geld nodig is voor uw levensonderhoud of het voortbestaan van uw bedrijf. Er wordt een belangenafweging gemaakt tussen de belangen van de eiser en de belangen van de gedaagde.

Niet te complex

Een voorwaarde die hier mee samenhangt is dat de zaak niet te complex mag zijn. Vanwege de korte termijnen en de snelle uitspraak van de rechter, kan de zaak niet te ingewikkeld zijn. De rechter heeft namelijk bij een kort geding geen tijd om erg uitgebreide stukken te bestuderen of om ingewikkelde rechtsvragen te behandelen. In het geval van ingewikkelde zaken zult u dus een bodemprocedure moeten opstarten.

Kort geding advocaat

Wilt u graag een procedure opstarten, maar duurt een normale procedure te lang? Wilt u weten of u een spoedeisend belang heeft? Of bent u gedagvaard in een kort geding procedure? Wij helpen u verder met uw zaak. Onze aanpak kenmerkt zich door onze expertise en onze betrokkenheid. Heeft u nog vragen of bent u betrokken geraakt in een procedure? Neem vooral contact met ons op.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

[gravityform id="1" title="false" description="true"]

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Zwan Advocaten is er voor de ondernemer of onderneming die betrokken is geraakt bij een strafrechtelijke kwestie. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel evenals professionaliteit, deskundigheid, betaalbaarheid en betrokkenheid.